دو شاخ بودن رحم، تشخیص با عکس یا سونوگرافی؟

دوشاخ بودن رحم در سونوگرافی قبل از بارداری تشخیص داده می شود؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا دوشاخ بودن رحم در سونوگرافی قبل از بارداری (سونوگرافی رحم و ضمایم) تشخیص داده می شود یا نیاز به عکس رنگی است؟ اگر بارداری اتفاق افتد و سقط شود این سقط به معنی باز بودن لوله های فالوپ است یا خیر؟

پاسخ دکتر نوشین نظری، متخصص زنان و زایمان:
راه تشخیص استاندارد رحم دو شاخ عکس رنگی سونوگرافی رحم و ام آر آی است. همچنین سقط شدن به معنی باز بودن لوله های فالوپ نیست. بسیاری از افراد با رحم دوشاخ و یا ناهنجاری های رجمی دیگر، حاملگی را به آخر می رسانند. بنابراین پس از اقدام به بارداری اول نیاز به کاری برای درمان ناهنجاری های رحمی نست. اول باردار شوید. بعد بر اساس نتیجه اقدام به بارداری کنید.