فولیکول مناسب برای بارداری، سونوگرافی چندم سیکل؟

سونو انجام دادم در سونو قطر فولیکولها بین2 تا7میلیمتر بود. فولیکول غالب بالای7میلیمتر در تخمدان راست و چپ دیده نشد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من 26 سالمه 3سال ونیم ازدواج کردم الان  5ماهه اقدام به بارداری کردم ولی موفق نبودم. سونو انجام دادم در سونو قطر فولیکولها بین2 تا7میلیمتر بود. فولیکول غالب بالای7میلیمتر در تخمدان راست و چپ دیده نشد. سیکل پریوی ماهانه ام هم 28 روزه و مرتب است دکتر قرص لتروفم برام تجویز کرد از روز  5قاعدگی به مدت 5 روز بخورم و گفت تنبلی تخمدان دارم. آیا این نشانه تنبلی تخمدان است؟ چه باید بکنم؟ احتمال بارداری برام وجود داره یا نه؟

پاسخ دکتر زینب السادات موسوی فخر، متخصص زنان و زایمان:
نمی دانم سونوگرافی که انجام داده اید روز چندم سیکل تان بوده است اگر اواسط سیکل تان سونو انجام داده اید نشانه تنبلی تخمدان است با این حال اگر بقیه روزهای سیکل سونوگرافی را انجام داده اید نمی توانیم به پاسخ آن اعتنایی داشته باشیم و مورد استناد نخواهد بود. سایز فولیکل تان اگر در وسط سیکل سونو داده اید کوچک است اما در غیر این صورت خیر.