کم شدن اب بدن در بارداری، عوارض دارد؟

وجود مایعات کمک می کند تا همه مواد زائد را از بدن خارج کرده و همچنین مواد زائدی که نوزاد درون رحم تولید می کند را نیز دفع کند.
 - در سه ماهه ابتدایی یا سایر مراحل بارداری همیشه این امکان وجود دارد که میزان ادرار شما افزایش یابد. در ابتدای دوران بارداری، شما بیش از حد معمول احساس تشنگی می کنید زیرا بدن تان به شما فرمان می دهد تا برای حفظ سلامت خود و جنین آب بیشتری بنوشید.

- وجود مایعات کمک می کند تا همه مواد زائد را از بدن خارج کرده و همچنین مواد زائدی که نوزاد درون رحم تولید می کند را نیز دفع کند.

- کیسه آمینوتیک از جنین کوچک شما محافظت می کند، اما باید مایع کافی وجود داشته باشد تا این کیسه پر شود.

- اگر در طول شب زیاد عرق کنید، یا دمای بدن تان نسبت به قبل از بارداری کمی افزایش یابد، بنابراین احساس تشنگی شما بیشتر می شود.
منبع: لحظه نما