زمان تشکیل قلب جنین، کی سونوگرافی برم؟

به نظرتون چه زمانی برای سونوی قلب برم که حتما تشکیل شده باشه و بتپه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: خانمی هستم ۲۷ ساله و یک ساله ازدواج کردم. اولین روز آخرین پریودیم‌ هفتم خرداد بود. بیستم تیر سونوی واژینال کردم فقط ساک حاملگی دیده شد. به نظرتون چه زمانی برای سونوی قلب برم که حتما تشکیل شده باشه و بتپه؟

پاسخ دکتر شیرین قاضی زاده، متخصص زنان و زایمان:
به طور کلی مشخص شدن اینکه قلب جنین تشکیل شده یا نه، به چند روش زیر انجام می شود: اگر با سونوگرافی واژینال باشد معمولا بین  هفته 6 بارداری تا هفته 7 بارداری، از طریق سونوی شکمی یک هفته از روش قبلی دیرتر یعنی بین 7 تا 8 هفتگی مشخص می شود و اگر با دستگاه هایی باشد که بخواهید صدای قلب جنین خود را هم بشنوید از 4 ماهگی به بعد مشخص می شود.