اقدام برای بارداری، زمان مناسب سونوگرافی رحم

قصد بارداری دارم. دکتر برام سونوگرافی رحم و ضمائم و تخمدان ها نوشته.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: قصد بارداری دارم. دکتر برام سونوگرافی رحم و ضمائم و تخمدان ها نوشته. ولی نگفت کی انجام بدم. بهترین زمان برای این سونوگرافی چه موقع است؟ روز 2 پریودی هستم.

پاسخ دکتر الهه رجایی، متخصص زنان، زایمان و نازایی:
اگر فقط برای سلامت رحم و تخمدان ها می خواهید سونوگرافی دهید می توانید روز سوم سیکل خود این کار را انجام دهید. اما اگر از نظر وجود تخمک گذاری است، روز دوازدهم تا چهاردهم سیکل سونوگرافی را انجام دهید.