به شکم خوابیدن نوزاد، خطرناکه؟

نوزادم یک ماه می شود که همیشه با روی شکم می خوابد. چه کار کنم تا به پشت بخوابد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر من چهار و نیم ماهه است. حدود یک ماه می شود که همیشه با روی شکم می خوابد. چه کار کنم تا به پشت بخوابد؟ خطری ندارد؟

پاسخ از دکتر علی اصغر حلیمی، متخصص اطفال:
روند تکاملی بچه ها به این صورت است که از چهارماهگی از پشت به شکم می غلتد و از پنج ماهگی از شکم به پشت برمی گردد. برای به پشت خوابین نوزادتان باید زیر سر او بالشت نگذارید. به این دلیل که بالشت گذاشتن باعث خفگی و گرفتگی بینی نوزاد می شود. زمانی که خوابید او را به پشت برگردانید. تشک سفت زیر او بذارید که خطر خفگی او را تهدید نکند.