صدای قلب جنین در بارداری، چند ماهگی؟

یک نفر را در ویزیت، با خود بیاورید تا در هیجان شنیدن صدا، سهیم باشد.
زمانی که به انتهای سه ماهه اول نزدیک می شوید پزشک یا ماما تلاش می کنند که به شما در شنیدن صدای قلب کودکتان با وسیله ای دستی به نام داپلر کمک کنند. امواج صدا به داخل رحم رفته و بازتاب میکنند. سونوگرافی داپلر که نوعی سونوگرافی با شدت بالا می باشد، راه هایی هستند که برای شنیدن صدای قلب در اوایل حاملگی به کار می روند.

صدای قلب جنین

یک نفر را در ویزیت، با خود بیاورید تا در هیجان شنیدن صدا، سهیم باشد. وقتی صدا ضعیف باشد، به سختی می توان؛ آنرا ضبط نمود. اگر قصد ضبط کردن دارید، یک نفر را با خود بیاورید تا با میکروفن کوچکی، صدا را ضبط کنید.

در ویزیت های بعدی ممکن است پزشک یا ماما از وسیله ای به نام فتوسکوپ که یک گوشی ویژه برای گوش دادن به صدای بچه در رحم می باشد، استفاده کند می توانید در هفته های بعدی از فتوسکوپ یا گوشی استفاده کنید و می توانید این ها را از فروشگاه خریداری نمایید.

مکان هایی وجود د ارد که داپلر را کرایه می دهند. سازمان غذا و دارو فروش بدون نسخه این وسایل را بخاطر خطرات سو استفاده و در معرض بودن بیش از حد نوزاد به سونوگرافی، ممنوع کرده است. پزشک شما تنها کسی است که باید استفاده از آن را نسخه کند.

چنانچه بدنبال اطمینان از سلامتی کودکتان هستید، پا را فراتر از پزشک و مامایتان نگذارید. اکثر پزشکان، هر زمان که بخواهید، به شما اجازه ویزیت می دهند. واکنش آنها بسیار ارزشمند است چون شما را، سابقه قبلی پزشکی شما و سابقه فرزندتان را می دانند. این نوع مراقبت بیشتر از استفاده از داپلر در خانه و به تنهایی و ندانستن اینکه واقعا چه رخ می دهد، ارزشمند است.