14625
کد: 117087
08 بهمن 1396 - 19:36
نوزاد 6 ماهه ام در 5 ماهگی ملاجش بسته شده. دکتر سی تی نوشته. خطرناکه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: ﻧﻮﺯاﺩ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﺩﻭﺭ ﺳﺮﺵ 33 ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﻣﺎهگی 39 خیلی بی ﻗﺮاﺭﻩ و ﻛﻢ ﺧﻮاﺏ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﺗﻮﻟﺪ 2.650 ﻭﺯﻥ ﺩاﺷﺖ و ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﻣﺎهگی 6 ﻛﻴﻠﻮ ولی ﻣﻼﺟﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ. ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ اﻋﺼﺎﺏ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاﻱ ﺭﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻪ و ﺑﺮای بسته ﺷﺪﻥ ﻣﻼﺟﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ سی تی اسکن ﺑﺸﻪ. ﺁﻳﺎ ﭼﻴﺰ ﻣﻬﻤﻴﻪ ﭼﻮﻥ ﺩﻛﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ ولی به خاﻃﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﻼﺝ ﺑﺎﻳﺪ سی تی اسکن ﺑﺸﻪ. ﺁﻳﺎ اﻣﻜﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪگی ﻫﺴﺖ؟

پاسخ دکتر سید محمد خاتمی، متخصص اطفال:
دوست عزیز، رشد سر نوزاد شما از بدو تولد تا به الان کمی زیاد بوده است. گاهی ممکن است پزشک با معاینه تشخیص دهد که مقداری آب دور مغز نوزاد جمع شده و به همین دلیل انجام سی تی اسکن را صلاح بداند. اگر دور مغز نوزادتان هم آب جمع شده باشد، دلیل بر عقب ماندگی نیست و با دارو قابل درمان است، طبق نشر پزشکتان عمل کنید و نگران نباشید.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: