رحم دوشاخ و بارداری، بچه دوقلو میشه؟

آیا رحم دو شاخ ارتباطی با دوقلوزایی دارد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا رحم دو شاخ ارتباطی با دوقلوزایی دارد؟ ۲۳ ساله دارای رحم دو شاخ و چهار ماه است از زایمان دوقلوهایم گذشته.

پاسخ دکتر نوشین نظری، متخصص زنان و زایمان:
دوست عزیز،  علت چند قلویی شما در ژنتیک شما است و باید بدانید که هیچ ارتباطی بین ناهنجاری های رحمی و چند قلوزایی وجود ندارد. ترجیح بر این است که کسانی که رحم های ناهنجار دارند، به علت عوارض مختلف بر روی رحم و جنین ها، حاملگی چند قلویی نداشته باشند.