فولیکول آزاد شده، معنیش چیه؟

من همون روز هم آمپول اچ سی زدن بهم و هم شبش و هم فرداش نزدیکی داشتم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: فولیکول پرفوره با سایز ۲۳ و فولیکول غالب با سایز ۲۱ یعنی چی؟ و من همون روز هم آمپول اچ سی زدن بهم و هم شبش و هم فرداش نزدیکی داشتم.

پاسخ دکتر آفت دنیوی، متخصص زنان و زایمان:
دوست عزیز فولیکول پروفوره به معنی رها شده و آزاد شده است، فولیکول غالب هنوز آزاد نشده است، 34 ساعت بعد از آزاد شدن تخمک گذاری گذاری دارید.