تعیین روز تخمک گذاری، تشخیص با این راه

آیا من تخمک گذاری در این ماه دارم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان:من این ماه از کیت مکس 14 استفاده کردم. سیکل من 29تا32روزس. از روز 11 پری کیت یک خط بود. روز 16دو خط که تست کم رنگتربود. روز 17 دو خط کم رنگ. روز18 خط تست کمرنگ تر شد. روز 18 یک فولیکول 19میلی با ضخامت 7داشتم. اما خط تست همرنگ یا پررنگتر نشد. آیا من تخمک گذاری در این ماه دارم؟ اگر هست روز چندم؟

پاسخ دکتر مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
 زمان تخمک گذاری ۱۴ روز قبل از پریود بعدی است؛ بنابراین در یک سیکل ۲۸ روزه، روز ۱۴ زمان تخمک گذاری محسوب می شود و در یک سیکل ۳۰ روزه احتمالا در روز ۱۶ این اتفاق می افتد.زمانی که کیت مثبت میشه یعنی در ۱۲-۳۶ ساعت آینده تخمک گذاری انجام می شود. کیت رو با توجه طول دوره ماهانه تون از روز خاصی باید هر روز استفاده کنید تا زمانیکه مثبت بشه. ساعت ۱۲-۱۴ بهترین زمانه. البته بهترین کار این است که با توجه به سختی تعیین دقیق روز تخمک گذاری در روزهایی که پاک هستید هر یک یا دو شب در میان با همسرتان مقاربت داشته باشید.