دیابت در دوران بارداری، چه تاثیری دارد؟

مقادیر گلوکز خون، به ویژه دیابت بارداری با احتمال بروز چاقی در دختران نسل بعدی مرتبط است.
بر اساس پژوهش یک  تحقیق جدید نشان داده شد که ابتلای مادر به دیابت  حاملگی در زمان بارداری و نیز  وزن  زیاد او  در  قبل  از بارداری سبب افزایش احتمال وزن دختر خواهد شد.

این مطالعه یک پژوهش Cohort بود که در آن ۴۲۱ دختر و مادرانشان در آن بررسی شدند. این مطالعه اولین پژوهشی است که در آن ارتباط بین هایپر گلایسمی مادر و بروز اضافه وزن در نسل بعدی را بررسی کرد است.

مقادیر گلوکز خون، به ویژه دیابت بارداری با احتمال بروز چاقی در دختران نسل بعدی مرتبط است، و این ارتباط در مادرانی که پیش از بارداری اضافه وزن دارند پررنگ تر است. این مطالعه در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ انجام شد.

دختران در سن بلوغ در ابتدا ارزیابی شدند. قد، وزن، چاقی شکمی و سایر پارامتر در آن ها ارزیابی شد. سپس پس از بارداری در هفته ۲۴ تا ۲۸ تست دیابت بارداری از آن ها گرفته شد.
حدود ۲۷ مادر در این مطالعه به دیابت بارداری شدند. اگر مادر دختری دیابت بارداری داشته باشد، احتمال ابتلای وی به چاقی ( بالای صدک ۸۵) ۵/۳ برابر دختری است که مادر وی به دیابت بارداری مبتلا نبوده است.

این ارتباط مستقل از سایر عوامل اثرگذار بر چاقی دختران از قبیل نژاد، چاقی مادر و سن بلوغ دختران است. علاوه بر این، احتمال ابتلای دختر مادری که پیش از بارداری اضافه وزن داشته و به دیابت بارداری مبتلا شده است ۵/۵ برابر است. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Diabetes Care منتشر شد.
منبع: تا سلامتی