2363
کد: 118071
05 بهمن 1396 - 10:57
این مطلب راهنمای بسیار خوبی برای خانم های باردار و یا خانواده زنان حامله می باشد که قرص ها و داروها به گروه های A, B, C, D, X و NR تقسیم بندی می شود.
این مطلب جهت آشنایی شما با طبقه بندی داروها در دوران حاملگی (بارداری) است که راهنمای بسیار خوبی برای خانم های باردار و یا خانواده زنان حامله می باشد. که قرص ها و داروها به گروه های A, B, C, D, X و NR تقسیم بندی می شود.

گروهA
این داروها خطری برای جنین در سه ماهه ی اول حاملگی ندارند وخطر مصرف انها در سه ماهه ی دوم و سوم نشان داده نشده است.

گروهB
این داروها بر روی جنین حیوان عارضه جانبی دارند ولی در زنان حامله مطالعات کافی انجام نشده است.

گروهC
این داروها همانند گروه بی میباشند ولی علی رغم خطرات بالقوه مصرف انها ممکن است در حاملگی مفید باشند.

گروهD
مصرف این داروها در حاملگی بر روی جنین خطر دارد ولی ممکن است منافع مصرف بر مضار انها در حاملگی ترجیح داشته باشد.

گروهX
مصرف این داروها در حاملگی باعث انومالی جنین میشود و به وضوع مضار مصرف انها بر منافشان در حاملگی بیشتر است.

گروهNR
این دروها در طبقه بندی اف دی ای ارزیابی نشده اند.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: