5013
کد: 118691
27 شهريور 1396 - 16:20
بررسی ها نشان می دهند، در ترشح برخی از هورمون ها غیر مستقیم بر تمام بدن از جمله سیستم شیردهی اثر منفی می گذارد.
به طور کلی استرس باعث تغییراتی در بدن می شود و آثار روانی ترس اضطراب و سردرد و آثار جسمی تپش قلب گرگرفتگی و تعریق و شناختی دارد.

تمام این مسائل بر سیستم هورمونی بدن اثر می گذارند. بررسی ها نشان می دهند، در ترشح برخی از هورمون ها غیر مستقیم بر تمام بدن از جمله سیستم شیردهی اثر منفی می گذارد و می تواند باعث ترشح فیبر و حتی تغییر مزه آن شود و این موضوع غیر مستقیم روی رشد نوزاد اثر منفی می گذارد.

غیر از تاثیری که حالات روانی مادر بر شیر می گذارد رفتلپار مادر مضطرب و افسرده با وزادش مناسب نیست و توجه کافی ندارد و حتی حالات های خود را به نوزاد منتقل می کند این رفتار ها در ذهن کودک حک می شود و او را تحت تاثیر قرار می دهد.

شیر تنها منبع سیر کردن شکم نیست بلکه منبع عاطفه و احساس سیر کردن روانی کودک است و مادران باید شاد باشند اما اگر شرایطی پیش آمد که دچار حالت های عصبی و افسردگی و یا در اثر شنیدن خبر ناگهانی ناگوار غمگین شدند موقتا حداکثر بین ۱ تا ۳ روز شیردهی را قطع کنند و از شیر خشک جایگزین کنند.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: