بیماری آسم کودکان، ورزش براش خوبه یا بد؟

فقر حرکتی و غذایی منجر به ایجاد نوعی عدم توازن در متابولیسم بدن شده و خطر ابتلا به آسم در کودکان را افزایش می‌دهد.
پژوهشگران با تحلیل اطلاعات مربوط به بیش از ۱۸ هزار کودک ۴ تا ۱۲ ساله دریافتند که فقر حرکتی و غذایی منجر به شرایط غیرعادی متابولیسم لیپید و گلوکز در بدن شده و پیشرفت آسم در کودکان را رقم می‌زند.
فقر حرکتی و غذایی منجر به ایجاد نوعی عدم توازن در متابولیسم بدن شده و خطر ابتلا به آسم در کودکان را افزایش می‌دهد.

بر اساس نتایج این تحقیق، وجود شرایط یاد شده در کودکان سالم نیز زمینه‌های ابتلا به آسم را فراهم می‌کند و تنها مختص به کودکان چاق نیست.

پژوهشگران با تحلیل اطلاعات مربوط به بیش از ۱۸ هزار کودک ۴ تا ۱۲ ساله دریافتند که فقر حرکتی و غذایی منجر به شرایط غیرعادی متابولیسم لیپید و گلوکز در بدن شده و پیشرفت آسم در کودکان را رقم می‌زند.

گفتنی است، نتایج این تحقیق به صورت آنلاین در مجله آمریکایی «مراقبتهای پزشکی در بیماریهای تنفسی» منتشر شد.
منبع: پزشکین