حرکات جنین در پایین شکم، نشانه زایمان زودرسه؟

در هفته ۲۰بارداری هستم تکون ها و حرکتای جنینو در پایین شکمم حس می کنم با اینکه در هفته۱۲بارداری سرویکسم۳۹ میلیمتربود.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من در هفته ۲۰بارداری هستم تکون ها و حرکتای جنینو در پایین شکمم حس می کنم با اینکه در هفته۱۲بارداری سرویکسم۳۹ میلیمتربود در آنومال سرویکسو نزده فقط گفته بچه وضعیتش بریچ است.

پاسخ دکتر زینب السادات موسوی فخر، جراح و متخصص زنان و زایمان:
طول سرویکس خوب بوده، استراحت و عدم نزدیکی را رعایت کنید. اگر دردها ادامه پیدا کرد با مراجعه به پزشک یک بار دیگر طول سرویکس را اندازه بگیرید.