برای بزرگ شدن فولیکول، داروها موثرند؟

اندازه فولیکول بزرگم 10 و 11 بود. من نمی دونم با مصرف دارو اندازه فولیکولام چقدر بزرگ می شه.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من روزه سیزدهم پریودم به سونوگرافی رفتم. اندازه فولیکول بزرگم 10 و 11 بود. من پنجمه پریودم می رم دکتر. بهم می خواد دارو بده. من نمی دونم با مصرف دارو اندازه فولیکولام چقدر بزرگ می شه. به نظرتون چقدر بزرگ می شه؟ 24 سالمه. قدم 166 وزنم 70 هست.

پاسخ دکتر الهه رجایی، متخصص زنان، زایمان و نازایی:
باید داروها را استفاده کنید تا مشخص شود چقدر بزرگ می شود. بسته به هر شرایط هر کسی هر بیمار ممکن است پاسخ متفاوتی به این موضوع بدهد. برای مشخص شدن این که چقدر فولیکول های شما بزرگ خواهند شد باید سونوگرافی انجام دهید تا مشخص شود نیاز به عمل دارید یا خیر.