خطرات چاقی قبل از حاملگی

به نظر می‌رسد نوزادانی که مادران‌شان قبل از حاملگی چاق بودند، بیشتر در معرض خطر مرگ باشند.
بنابر یک مطالعه جدید، به نظر می‌رسد نوزادانی که مادران‌شان قبل از حاملگی چاق بودند، بیشتر در معرض خطر مرگ باشند. اما اگرچه محققان دریافتند که چاقی قبل از حاملگی با نتایج بدتر نوزادان همراه بود، مهم است اشاره کنیم که این مطالعه برای اثبات یک رابطه علت و معلولی طراحی نشده بود.

با این حال، مؤلف راهبر مطالعه، یوجین دکلرک از دانشکده سلامت عمومی دانشگاه بوستون گفت: «به بحث‌های صادقانه و باز بیشتری درباره دوری از خطرات احتمالی چاقی مادران بر سلامت نوزاد نیاز هست.»
محققان جهت انجام این مطالعه به بازبینی داده‌های بیش از ۶ میلیون نوزاد پرداختند. این نوزادان بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در ۳۸ ایالت به دنیا آمده بودند.
محققان دریافتند که احتمال مرگ نوزادان به علت عوامل زایمان زودرس در آنهایی که مادران چاق داشتند دو برابر نوزادانی بود که مادران‌شان وزن طبیعی داشتند.

به علاوه احتمال بیشتری وجود داشت که نوزادانِ مادران چاق بر اثر نقص‌های تولد بمیرند. هرچه مادر چاق‌تر بود، این ریسک هم بالاتر می‌رفت.
به گفته مؤلفان مطالعه، زنان چاق حتی اگر در طول حاملگی به گایدلاین‌های وزنی نزدیک می‌شدند، اثر کمی بر خطر مرگ نوزاد می‌گذاشت.

به گفته دکلرک، استاد علوم سلامت جامعه در دانشکده سلامت جمعی دانشگاه بوستون، این مطالعه ضرورت توجه به چاقی قبل از حاملگی را پررنگ می‌کند و می‌گوید که به تحقیق بیشتری راجع به عوامل افزایش‌دهنده خطر مرگ در نوزادانِ مادران چاق نیاز هست.
منبع: سلامانه