علت گاز گرفتن پستان، توسط نوزاد

نوزادم بعد از این که شیر می خورد گاز می گیرد و برخی مواقع خون می آید.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من دخترم تازه دندان در آورده و بعد از این که شیر می خورد گاز می گیرد و برخی مواقع خون می آید. چه کاری انجام بدم؟
 
پاسخ دکتر محمود بنی اعمام، متخصص بیماری های کودکان و نوزادان: 
شما باید چند روز سینه ای که زخم شده است را با پماد چرب نگه دارید و تمیز کنید و اجازه دهید هوا بخورد. در این حالت شما مجبور هستید شیر خود را توسط مکنده ها و کمک خودتان بدوشید و با قاشق به نوزادتان بدهید، نه با پستانک یا شیشه، تا بعدا بتواند سینه شما را بگیرد. شیشه و پستانک بچه را در گرفتن سینه مادر تنبل می کند. این روند را ادامه دهید تا زخم سینه هایتان خوب شود.