سندرم مرگ ناگهانی نوزاد، یعنی چه؟

سندرم مرگ ناگهانی شیرخواران، مرگ ناگهانی غیرقابل توضیح و غیرقابل انتظاری است که موجب مرگ کودکان زیر یکسال می شود.
سندرم مرگ ناگهانی شیرخواران، مرگ ناگهانی غیرقابل توضیح و غیرقابل انتظاری است که موجب مرگ کودکان زیر یکسال می شود.
بیشتر این مرگها قبل از ۶ ماهگی و بیشتر بین ۲ تا ۴ ماهگی و اغلب در زمستان اتفاق می افتد.
دلیل بروز این سندرم هنوز به درستی مشخص نیست ولی عوامل زیر با بروز آن مرتبط هستند:
– خواباندن کودک روی شکم
– مواجهه کودک با دود سیگار در دوران بارداری و پس از زایمان
– استفاده از بالش نرم
– پوشاندن لباس زیاد، پتوی زیاد و یا اتاق بسیار گرم
– تغذیه نشدن کودک با شیر مادر
– مراقبت های ضعیف دوران بارداری، سن مادر، کم وزن گرفتن او در دوران بارداری و استفاده از داروهای غیر قانونی
با رعایت این توصیه ها می توان خطر وقوع سندرم مرگ ناگهانی شیرخواران را کاهش داد:
۱- همیشه شیرخوار را به پشت بخوابانید نه به شکم یا پهلو
۲- شیرخوار در اتاق والدین، اما در تخت خودش و نه در تخت والدین بخوابد
۳- از وسایل خواب شل و نرم (پتوی نرم، بالش نرم و…) استفاده نشود.
از بالش های محکم و صاف برای خواباندن نوزاد استفاده شود، اسباب بازی های نرم نیز در تخت کودک ممکن است خطرآفرین باشند
۴- محیطی برای خواباندن کودک در نظر گرفته شود که عاری از دود سیگار باشد
۵- از گرم کردن بیش از حد اتاق خواب کودک خودداری شود.
حرارت اتاق مناسب باشد (۲۳ تا ۲۵ درجه سانتیگراد) تا کودک در زمان خواب، بسیار گرم یا سرد نشود
۶- کودک برای معاینات دوره ای و واکسیناسیون نزد کارمند بهداشتی یا پزشک خانواده برده شود.