قطره آد برای نوزادان، نفعش بیشتر از ضررشه؟

برای کودکم چکار باید کرد؟ قطره آ د خارجی این مشکلو نداره؟ آیا واقعا مضره این ماده؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: روی قطره آ د ایرانی نوشته که از ساخارین ک یک شیرین کننده است استفاده میشه و مطلبی چند وقت پیش خوندم که ساخارین خیلی مضره برای انسان. برای کودکم چکار باید کرد؟ قطره آ د خارجی این مشکلو نداره؟  آیا واقعا مضره این ماده؟
 
پاسخ دکتر سعیده فراتی، متخصص اطفال:
 دوست عزیز مقداری که داخل قطره هست، خیلی کم است و اثر مخرب ندارد. اگر هم آد ندهید کمبود ویتامین د برای نوزاد بسیار خطرناک است. جای نگرانی وجود ندارد.