مراقبت از نوزاد نارس، نگران نباشید!/ صدای دکتر

از کل زایمان ها در جهان ده درصد نوزاد نارس به دنیا می آید.
از کل زایمان ها در جهان ده درصد  نوزاد نارس به دنیا می آید. با تمهیدات انجام گرفته هم کیفیت زندگی اینگونه نوزادان بیشتر شده و هم بعد از یک مدت ماندن در بیمارستان به نوزادی طبیعی بدل می شوند.

برای گوش دادن به این فایل صوتی(پادکست) روی دکمه زیر کلیک کنید.
عفونت ادراری در بارداری