دل درد کولیک در نوزادان، موجب ساعتها گریه است؟

سرم سه ماه و نیمه هست دچار رفلاکس و کولیک رفلاکسش با دارو درمان شده و ده روزی هست که بی قراری هاش کم شده ولی بعد از این مدت امشب سه چهار ساعت مدام گریه کرد تا خوابش برد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم سه ماه و نیمه هست دچار رفلاکس و کولیک رفلاکسش با دارو درمان شده و ده روزی هست که بی قراری هاش کم شده ولی بعد از این مدت امشب سه چهار ساعت مدام گریه کرد تا خوابش برد ولی تو خواب خیلی ناله داره علتش چی می تونه باشه؟ ممکنه از خستگی باشه؟‎

پاسخ دکتر خیرالسان مبینی، متخصص اطفال:
از خستگی نیست اما ممکن است از کولیک باشد و به این دلیل که اذیت می شود این گریه ها وجود دارد. بهتر است سعی کنید او را آارم کنید تا با گریه هوای بیشتری در شکم او نرود که باعث دل درد بیشتر او شود. از عرق نعنا نیز می توانید استفاده کنید.