عدم تمایل به رابطه زناشویی، ریشه یابی کنید / صدای دکتر

توانایی برقراری رابطه جنسی ارتباط مستقیم با روح و روان فرد دارد.
توانایی برقراری رابطه جنسی ارتباط مستقیم با روح و روان فرد دارد. اگر فردی از ابتدا میل به برقراری رابطه جنسی با شریک خود ندارد ریشه در کودکی و عقاید ایجاد شده در فرد دارد و اگر به مرور میل خود را از دست می دهد ریشه در افکار روانی فرد دارد.
 
برای گوش دادن به این فایل صوتی(پادکست) روی دکمه زیر کلیک کنید.
عفونت ادراری در بارداری