خوابیدن نوزاد روی پا، به ستوه آمده ام!

من پسر یازده ماهه ای دارم. عادت کرده که روی پام بخوابد واقعا دیگه بریدم و نمی تونم، پا درد گرفتم. چطوری ترکش بدم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من پسر یازده ماهه ای دارم. عادت کرده که روی پام بخوابد واقعا دیگه بریدم و نمی تونم، پا درد گرفتم. چطوری ترکش بدم؟ هنوزم دندان در نیاورده است.
 
پاسخ دکتر محمد حسن خسروی فارسانی، متخصص اطفال: 
دوست عزیز، باید سعی کنید در زمان نزدیک به خواب شیر خوار، حسابی او را خسته کنید و از طرفی موقع خواب، از نی نی لای لای استفاده شود. در مجموع ترک عادت دادن برای بعضی از نوزادان واقعا مشکل است. در مورد دندان، اگر از نظر تکامل حرکتی ( غلت زدن، چهار دست و پا رفتن و نشستن) نرمال است و وزن و قد طبیعی دارد ممکن است رویش اولین دندان به طور نرمال در 13 ماهگی باشد لذا اگر از نظر حرکتی طبیعی است تا این زمان صبر کنید و در صورت عدم رویش دندان تا 13 ماهگی لازم است با مراجعه به متخصص اطفال، آزمایشات لازم گرفته شود.