نرمی استخوان در نوزادان نارس، دانستنی ها

در میان بسیاری از فرآیندهای مهمی که طی هفته های پایانی بارداری زنان اتفاق می افتد...
نوزادان زودرس ممکن است استخوان های ضعیف تری داشته باشند
در میان بسیاری از فرآیندهای مهمی که طی هفته های پایانی بارداری زنان اتفاق می افتد، انتقال کلسیم به جنین رشد یافته به منظور افزایش تکوین استخوان نیز صورت می گیرد. اما تصور کنید که اگر این انتقال به دلیل تولد زود هنگام جنین قطع شود، چه اتفاقی می افتد؟
همانطور که انتظار می رود این کودکان در بزرگسالی در مقایسه با افرادی که بعد از تکمیل دوره بارداری به دنیا آمده اند، تراکم استخوان کمتری خواهند داشت. همچنین بزرگسالانی که بعد از تکمیل دوره بارداری به دنیا آمده اند، اما نسبت به دوره زمانی که در شکم مادر بوده اند جثه کوچکی داشتند نیز تراکم استخوانی کمتری دارند. اهمیت این یافته ها از آن جهت است که تراکم استخوان عامل اصلی در ابتلا به پوکی استخوان در آینده خواهد بود.تاکنون مطالعات کمی به تراکم استخوانی بزرگسالان و وزن کم آنها در زمان تولد اشاره کرده است؛ یافته های متضادی در این راستا وجود دارد. تحقیقات اخیر در دانشگاه نروژ حاکی از این است که کودکانی که به صورت زودرس با وزن خیلی کم متولد می شوند و افرادی که بعد از تکمیل دوره بارداری به دنیا آمده اند اما وزن کمی داشته اند، نسبت به گروه کنترل که بعد از تکمیل دوره بارداری با وزن طبیعی به دنیا آمده اند، تراکم استخوانی کمتری دارند. این نتایج توسط گروه متخصصین داخلی و استخوان با تحقیق روی 186 فرد که سن آنها بین 26-28 سال بود، منتشر شده است.

52 فرد وزن خیلی کمی در زمان تولد داشتند به طور متوسط 1.2 کیلوگرم و در هفته 29 بارداری متولد شده بودند. 59 فرد  بعد از تکمیل دوران بارداری با وزنی کمتر از میزان طبیعی (کمتر از 3 کیلوگرم) متولد شده بودند و 77 نفر گروه کنترل را تشکیل دادند به این معنا که بعد از تکمیل دوران بارداری با وزن طبیعی متولد شده بودند.درتمام سه گروه، محتوای معدنی استخوان، تراکم ستون فقرات، گردن، لگن و تمام بدن با توجه به فاکتورهایی از جمله  قد و وزن فعلی فرد، مصرف دخانیات، سطح فعالیت فیزیکی و سایر معیارها اندازه گیری شد.زمانی که محققان یافته های بدست آمده از بزرگسالانی که نسبت به زمانی که متولد شده بودند وزن کمتری داشتند، را بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که این گروه تراکم استخوان کمتری نسبت به بزرگسالانی که با وزن طبیعی متولد شده بودند، داشتند.اما زمانی که براساس قد، تراکم استخوانی سنجیده شد این افراد قد کوتاه تری داشتند و بخشی از تراکم پایین استخوانی به دلیل اندازه کوچک بدن آنها بود. با بررسی بزرگسالانی که به صورت زودرس به دنیا آمده بودند این نتیجه به دست آمد که اندازه بدن به تنهایی نمی تواند مسئول تراکم پایین استخوانی باشد.خبر خوشایند این است که والدین و پزشکان می توانند از این یافته ها بهره ببرند و به کودکانی که هنگام تولد وزن کمتری دارند از طریق رژیم غذایی و ورزش، در رسیدن به میزان کافی تراکم استخوانی و رشد و تکوین کافی کمک کنند.با اطمینان می توان گفت که در کودکانی که وزن آنها در هنگام تولد کم بوده می توان با رژیم غذایی غنی از کلسیم، ویتامین D و پروتئین به همراه ورزش، به کاهش خطر شکننده بودن استخوان ها در آینده کمک کرد.
منبع: ماماسایت