ختنه کردن نوزاد پسر، چه موانعی دارد؟

در بیماری های اختلالات خونریزی دهنده مثل هموفیلی، نباید ختنه انجام شود...
در بین مسلمانان مرسوم است که نوزادان پسر را ختنه کنند .البته امروزه این امر در بین مردم ایالات متحده و حتی اروپا نیز به دلیل فواید انجام می شود. نوزاد پسر بهتر است تا هرچه سریعتر ختنه شود ولی نباید در ۲۴ ساعت اول بعد از تولد این کار انجام شود. علت این فاصله زمانی هم حصول اطمینان از سلامت نوزاد است. این ۲۴ ساعت، این امکان را فراهم می کند که نقایص و بیماریهایی که در آنها نباید ختنه انجام شود، شناسایی شوند. در بیماریهای اختلالات خونریزی دهنده مثل هموفیلی، نباید ختنه انجام شود. همچنین در موارد ذیل نیز نباید نوزاد را ختنه کرد : اگر آلت نوزاد در چربی ناحیه عائه فرو رفته باشد. اگر آلت تناسلی نوزاد کمتر از 2/5 سانتیمتر طول داشته باشد. ( آلت تناسلی نوزاد سالم بین 2/8 تا 4 سانتیمتر طول دارد ) اگر پوست ختنه کامل تشکیل نشده باشد اگر نوزاد مبتلا به هیپو سپادیاس باشد. اگر تنه آلت خمیده باشد. البته در اختلالات مادرزادی دستگاه ادراری - تناسلی هم نباید نوزاد ختنه شود. مهمترین این اختلالات مادرزادی، هایپوسپادیازیس است که در آن سوراخ مجرای ادراری در زیر آلت تناسلی قرار دارد و چون بعدها در ترمیم این اختلال به پوست ختنه گاه احتیاج پیدا می شود، نوزاد نباید ختنه شود. خود عمل ختنه کردن می تواند در برخی موارد عوارضی به همراه داشته باشد.
منبع: ایران نی نی