تاثیرات یوگا بر کودکان، توجه کنید

یوگا تاثیر بسزایی در سلامت کودکان دارد.
یوگا تاثیر بسزایی در سلامت کودکان دارد. یوگای کودکان درواقع نرمش دست و پای او به همراه آرامش است که این ورزش کودک در رشد و تعالی او تاثیر دارد.در حالت ایده آل، آهنگ در تمام تمرینات یوگای کودک استفاده میشود تا به شرکت نمودن کودک در تمرینات و جلب توجه او کمک کند. ما در اینجا برخی از آهنگهای زیر را پیشنهاد کردهایم، اما شما میتوانید هر چه که میخواهید و خود یا نوزادتان با آن آشنایی بیشتری را دارید، بخوانید.زمانی را انتخاب کنید که هر دویتان آرام هستید و هیچ چیز که حواس نوزاد را پرت کند، وجود ندارد. شاید قبل یا بعد از حمام، بعد از چرت زدن روزانه نوزاد یا یک ساعت بعد از تغذیه، زمان مناسبی باشد.

این تمرینات برای نوزادانی مناسب هستند که بیش از 12 هفته سن دارند و در چک آپ پزشک دارای هیچ گونه مشکلی نبودهاند؛ همچنین کنترل کامل روی سرشان دارند و هیچگونه مشکل مربوط به لگن (مشکوک) و هیچ گونه مشکل بهداشتی، پزشکی یا فیزیکی ندارند.

باز و بسته کردن دستها
یک حرکت فعال یوگا برای باز کردن ناحیه سینه که به نوزادتان اجازه میدهد به اکتشاف دست و بازو و حرکات آنها بپردازد.

برای شروع:
* یک زیرانداز روی زمین پهن کنید و کودک خود را به پشت روی زمین قرار دهید. به چشمان نوزاد نگاه کرده و به آرامی دست او را نگه دارید و آنها را به سمت مرکز قفسه سینه نوزاد بیاورید. سپس، با استفاده از آهنگ باز و بسته، اقدامات زیر را دنبال کنید:

* به آرامی دستها را به سمت طرفین باز کرده و سپس آنها را دوباره به سمت مرکز قفسه سینه آورده و ببندید.

* آنها را باز و بسته کنید؛ حرکت بالا را تکرار کنید.
* حالا کمی کف بزن، کف بزن، کف بزن؛ دست نوزاد را به آرامی با هر بار بسته شدن به هم بزنید.
*  آنها را باز و بسته کنید؛ حرکت بالا را تکرار کنید.
* حالا به بینیات دست بزن، دست بزن، دست بزن؛ به آرامی با دست خود نوزاد بینیاش را لمس کنید.
منبع: ایران نی نی