تغذیه کمکی نوزاد، کی تخم مرغ بدم؟

بعضی از مادران تصور می کنند که تخم مرغ برای کودک غذای بسیار خوبی است و سبب تقویت او می گردد.
بعضی از مادران تصور می کنند که تخم مرغ برای کودک غذای بسیار خوبی است و سبب تقویت او می گردد، از این رو می خواهند هرچه زودتر و به مقدار زیاد به کودک تخم مرغ بخورانند.

درست است که زردۀ تخم مرغ دارای آهن است، ولی کودک از شش ماهگی به بعد احتیاج به آهن دارد. از طرفی جذب آهن موجود در زردۀ تخم مرغ از رودۀ کودک به کندی انجام می گیرد و خود زردۀ تخم مرغ نیز مانع جذب آهن از مواد دیگر مانند سبزی ها و حبوبات می گردد.

زردۀ تخم مرغ نیز دارای مقداری کلسترول است و زیاد دادن آن به کودک ممکن است موجب تصلب شرائین مخصوصاً شرائین قلب کودک در آینده گردد، به ویژه در خانواده هایی که آمادگی برای سکتۀ قلبی دارند.

سفیدۀ تخم مرغ نیز گرچه مادۀ پروتئینی است، ولی در بعضی از کودکان ممکن است ایجاد حساسیت نماید. بنابراین زردۀ تخم مرغ را باید در ۸ ماهگی و سفیده را در ۱۲ ماهگی به رژیم غذایی کودک اضافه کنید.

تعداد دفعاتی که می توانید تخم مرغ به کودک بدهید، سه نوبت در هفته یعنی یک روز در میان است و آن را هم باید از مقدار کم شروع کنید و برحسب تحمل کودک مقدار آن را افزایش دهید.
 
بهتر است تخم مرغ را با آب بپزید تا کاملاً سفت شود و سپس ریز ریز و نرم کنید و به کودک بدهید. اگر کودک تخم مرغ را به تنهایی دوست ندارد، آن را با شیر مادر مخلوط نمایید و به عنوان صبحانه، نهار یا عصرانه به او بدهید. تخم مرغ را نباید به صورت خام به کودک بدهید، زیرا هضم و جذب آن به کندی انجام می گیرد.

اگر کودک ۸ تا ۱۲ ماهه است ولی جثۀ او ضعیف است و مخصوصاً دستگاه گوارش او آمادگی هضم و جذب تخم مرغ را ندارد، به او تخم مرغ ندهید، زیرا با خوردن آن ممکن است نتواند چندین نوبت شیر معمولی و غذاهای دیگر را بخورد. 
منبع: بی بی سنتر