تغذیه کودک چهارساله، کمکش کنم؟

از کودک خود انتظار نداشته باشید بیشتر از 30 دقیقه سر میز بنشیند. او را مجبور به تمام کردن غذا و مخلفات یا تمیز کردن بشقابش نکنید.
کودک چهار ساله ی کنونی شما
کودک پیش دبستانی شما در حال دریافت همه پیامهای تغذیهی شما است.از این راهها میتوانید برای ایجادعادات خوب غذایی در فرزندتان استفاده کنید:

•  اگر کودک شما هنوز به شیر و آبمیوه را سر میکشد او را از این عادت بیندازید. در این سن، مایعات  باید در حالت نشسته نوشیده شوند.برای راحت تر نوشیدن آبمیوه را با نصف آب رقیق کنید. اگر این کار را کم کم انجام دهید کودکتان اصلا متوجه تفاوت نخواهد شد.
•  چیپس و شیرینی را به جای مصرف مرتب و روزانه بهعنوان تنقلات گاه به گاهِ استثنایی مصرف کنید. به جای آنها، همیشه غذاهای سالم را در دسترس داشته باشید مثل مقداری پنیر کم چربی، میوههای خرد شده که به تنهایی یا خیسانده در ماست خورده شوند، کیک برنج، و یا کراکرهای سبوس دار.
•  از کودک خود انتظار نداشته باشید بیشتر از 30 دقیقه سر میز بنشیند. او را مجبور به تمام کردن غذا و مخلفات یا تمیز کردن بشقابش نکنید. به او کمک کنید زمان غذا خوردن را با احساس لذت سپری کند، نه اینکه درگیر مشاجره بر سر غذا شود.
•  وعده های و میانوعدههای مغذی تهیه و به او پیشنهاد کنید و به کودک خواجازه بدهید درباره چیزی که میخورد تصمیم بگیرد. اگر از یک میانوعده صرفنظر میکند یا یک وعده غذا را نمیخورد، به جای غذا رساندن به او تا برنامه غذاخوری بعدی صبر کنید. گرسنگی نخواهد کشید.

زندگی کنونی شما
میخواهید خودتان را عزیزِ یک پرستار بچه کنید؟ منصف باشید. برای ساعتهای خواب کودکتان قیمت پایینتری پیشنهاد نکنید؛ وقت پرستار همان اندازه ارزش دارد  چه با کودک شما بازی کند و چه بعد از ساعت خواب به کارهای خانه برسد. درباره انتظارات خود روشن باشید و به او بگویید که قدر کمکهایش را میدانید. دستمزدش را با ساعتهای کامل به نفع او رند کنید. برای کار در روزهای تعطیل پاداش در نظر بگیرید. میانوعدههای خوب برایش بگذارید. بیشتر از ساعت مقرر بدون هماهنگ کردن با او بیرون از خانه نمانید.
منبع: ایران نی نی