رنگ سبز مدفوع نوزاد، نگران کننده است؟

یک پسر پنج و نیم ماهه دارم که روزی چهار تا پنج بار مدفوع لزج آبکی با رنگ سبز دفع می کند.
سوال:
با عرض سلام، من یک پسر پنج و نیم ماهه دارم که حدود ده روزه که روزی چهار تا پنج بار مدفوع لزج آبکی با رنگ سبز دفع می کند که بوی بدی ندارد آیا این مدفوع او نگران کننده است؟ خواب او نیز کم شده است. 

جواب:
خیر. در صورتی که کودک بد حال نیست. تب ندارد اسهال خونی ندارد درد شکم و بی قراری ندارد لزومی به نگرانی نیست. دقت داشته باشید زیر شش ماه فقط شیر مادر مصرف کند.

منبع: تبیان