علت خودزنی کودک، راهکار چیست؟

مادر عزیز فرزند شما با این کار شما را وادار به همراهی و قبول خواسته هایش میکند.
سوال
با سلام من دارای 3 فرزند 17و12و3 ساله هستم و در حال حاضر نگانی ام بابت فرزند 3 ساله است . فرزند من زمانی که چیزی را میخواهد و ما به او نمی دهیم شروع به خودزنیو جیغ کشیدن می کند حتی زدن خودش در حدی است که بعضی اوقات بدن خود را کبود می کند و جیغ کشیدن او دیگران و خودم را عصبانی می کند .البته لازم به ذکر است که او از بقیه بچه های قبلی ام و همسنانش باهو ش تر و بیشتر و بهتر صحبت می کند. این جیغ کشیدن و خود زنی طبیعی است یاخیر و درمانی دارد؟ با تشکر.

جواب
با سلام
مادر عزیز فرزند شما با این کار شما را وادار به همراهی و قبول خواسته هایش میکند . او باهوش هست و متوجه شده در مقابل خود زنیش و جیغ و داد میتواند به خواسته خودش دست پیدا نماید . بهتر هست برای تغییرش شیوه برخوردتان را تغییر بدهید . فرزندتان نیز بسیار سریع درخواهد یافت که روشش دیگر تاثیر گذار نیست و تغییر روش میدهد و قطعا شما با پاسخ دادن به تغییراتش رفتار درست را در او شکل میدهید .یعنی زمانی به او توجه کنید که رفتار قابل قبولی دارد تا آن رفتار تقویت و تکرار شود .در رابطه با تغییر رفتارتان اولین قدم این هست که شرایط محیطی را برای کودک 3 ساله فراهم نمایید ، وسایلی که نمیبایست دست بزند را از محیط دور نمایید و در نهایت امر ونهی را به حداقل برسانید . سپس در زمانی که مخالفتی با خواسته اش دارید و او خودزنی یا جیغ و داد میکند ، با چهره کاملا آرام با بیتفاوتی به انجام اعمال روزمره خود بپردازید و هیچ واکنشی نداشته باشید . قطعا تحمل این شرایط دشوار هست اما برای تربیت فرزندتان لازم هست این مرحله را پشت سر بگذارید . بعد هر وقت رفتار نادرستش قطع شد به او توجه کنید . اگر دوباره رفتار نادرستش را تکرار کرد دوباره رویتان را به آرامی برگردانید ، چند بار که این اتفاق میافتد او متوجه میشود رفتارش نتیجه عکس دارد توجه شما را نمیتواند جلب نماید ، در نتیجه تغییر رفتار میدهد . شما هم با توجه درست و به موقع رفتار درست را در او تقویت نمایید.
منبع: تبیان