507433
کد: 139870
06 ارديبهشت 1398 - 17:26
اگر شما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره به نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شما دارد.
معبرین غربی: اگر شما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره به نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شما دارد. شما سعی در غلبه بر مشکلات و پیشرفت در امور زندگی خود دارید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: زایمان کردن بر آورده شدن آرزو
آنلی بیتون می‌گوید:خواب زایمان در خواب، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است.
دیدن زنی که زایمان می‌کند: عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها
اگر دختری خواب ببیند زایمان می‌کند، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می‌گردانید و به رفتاری نادرست رو می‌آورید.
اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می‌آورد، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.

تعبیر خواب زایمان مرد
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویلات بسیار گوناگون دارد. به طور کلی اگر مردی در خواب ببیند که بار دار شده و وضع حمل می‌کند به هیچ وجه خوب نیست. چنانچه مردی ببیند باردارد بی آبرو و رسوا می‌شود همه اموری که خاص زن‌هاست برای مردان زشت است به خصوص بارداری که بی آبرویی تعبیر می‌شود ولی اگر مردی در خواب ببیند که وضع حمل کرده و بچه آورده است بسیار شرم آور است.
 
تعبیر خواب زایمان، پسر یا دختر زاییدن 

تعبیر خواب زایمان کردن موجودی غیر طبیعی و هیولا
معبرین غربی:اگر در خواب مشاهده کردید که موجودی غیر انسان را زایمان کرده‌اید نشانه ترس شدید شما درباره سلامتی فرزندتان است. این نگرانی در شما وجود دارد که نوزادتان ناقص و یا با عیبی متولد شود. این گونه خواب‌ها را بیشتر زنان باردار و در سه ماهه دوم بارداری خود می‌بینند.
به طور خاص اگر در خواب مشاهده کنید که هیولایی به دنیا آورده‌اید دلالت بر این دارد که انرژی خلاقانه‌ای هنوز در شما وجود دارد و می‌تواند رشد و به شکوفایی برسد.
لیلا برایت: اگر در خواب زایمان حیوانى را ببینید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

تعبیر خواب زایمان نوزاد بزرگ
معبرین غربی گویند:دیدن زایمان نوزاد سنگین و بزرگ در خواب به موضوعات مختلفی بستگی دارد. شما ترس از تکیه کردن دیگران به خود را دارید و درباره راضی نگه داشتن آن‌ها نگران هستید.
اگر در خواب دیدید که فرد دیگری نوزادی بزرگ به دنیا می‌آورد اشاره به مسئولیتی است که آن شخص برای شما و دیگران درست می‌کند.

تعبیر خواب دختر زاییدن
برایت: اگر خواب ببینید که دختر زاییده‌اید، نشانه‌ى آن است که در کارى دچار مشکل مى‌شوید.
محمدبن سیرین گوید:اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی می‌باشد و از اهل خود شاد می‌شوید.
اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد.
اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.
حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر زنی در خواب ببیند دختری بچه‌ای به دنیا آورد، ازنسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.

تعبیر خواب پسر زاییدن
برایت مى‌گوید: اگر خواب ببینید که پسر دار شده اید، نشانه‌ى خوش‌شانسى است.
ابن سیرین گوید: اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید.
حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر زنی در خواب ببیند که بچه پسری به دنیا بیاورد و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است.

تعبیر خواب زایمان نوزاد مرده
لیلا برایت: اگر خواب ببینید که بچه‌اى مرده به دنیا آورده‌اید، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

تعبیر خواب زایمان سخت
برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که زایمان سختى داشته‌اید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‌کند.
 
تعبیر خواب زایمان، پسر یا دختر زاییدن 

دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن
اگر در خواب زنی را د رحال زایمان ببینیم به معنی از دست دادن چیزی گرانبها و یا عزاداری است.
۱ـ خواب زایمان در خواب تعبیر خواب زایمان، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند تعبیر خواب زایمان، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .
۳ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانه آن است تعبیر خواب زایمان که ارثی کلان به او خواهد رسید .
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر فرزندی پسر و نتعبیر خواب زایمان بالغ، خودش را در خواب حامله ببیند، یـعـنـی پدرش مال و اموال بدست می‌آورد، ولی اگر دختر نابالغ کسی این خواب را ببیند، مادرش مال و اموال به دست می‌آورد.
مشاوره ویدیویی
نظر کاربران
انتشار یافته: 13 نظر
در انتظار بررسی:0
بهاره
Iran, Islamic Republic of
08:01 - 1396/12/18
2
در خواب تقریبا دیدم دوبار بچه به دنیا اوردم بعد از 9 ماه حاملگی طبیعی زایمان کردم، بچه هم مرده بود، پشت سرهم باز دیدم بچه به دنیا اوردم، و دوباره بچه هم بلافاصله مرده به دنیا اومد. اما در طول خواب دیدم در زایمان اول صاحب دو پسر دو قلو شدم که به من نگفتن. ولی خودم دیده بودم که ی بچه به دنیا اومد ولی الان بعد از زایمان دوم بهم گفتن تو صاحب ی دو قلو شدی که الان چند ماهشونه. از جام که بلند شدم جای بخیه سزارین و رو شکمم دیدم، وخیلیم درد داشتم به خونه ایی رفتم که اکواریوم بزرگ داشت با ی عالمه ماهی.( من ازدواج کردم، سزارینم شدم و صاحب ی فرزند پسر هم هستم)
پاسخ ها
مدیر پایگاه

سلام و ممنون از توجهتونبرای طرح سوال و گرفتن پاسخ فقط از لینک
زیر استفاده کنیدhttps://ninisoal.com/

Iran, Islamic Republic of
21:02 - 1397/04/21
71
سلام.خواب دیدم به هوش هستم و زایمان خودم رو دیدم بچه م پسر بود و من اصلا درد نداشتم و خوشحال بودم.من متاهلم ولی بچه ندارم
Iran, Islamic Republic of
16:21 - 1397/06/18
9
سلام من چندشب پیش خواب دیدم باردارم بهم گفتن بچت پسره بعد گفتن چون دوست داری دخترداشته باشه بهت سه تادختر دیگه میدیم میخوام تعبیرشو بدونم .چندشب قبل ازاونم خواب دیدم ازسینه راستم آب میومد
فرشته
Iran, Islamic Republic of
16:52 - 1397/07/03
16
سلام من دختر هستم .تو خواب دیدم ک تو بیمارستان فرزند پسر بدنیا اوردم.و با مادر و دختر خالم بودم.اما پدرش نامشخص بود و نیامده بود.بچم و بغل کردم و از بیمارستان خارج شدم .تو راه از قصد افتادم و بچم بغلم بود و اون رو دادم به مادرم اما وقتی برگشتیم به خونه خودمون نرفتیم به خونه و محل قدیمی مادرم رفتیم.میخواستم تعبیر این خواب رو بدونم
France
12:34 - 1397/07/22
6
من دختریم تو اوج مشکلات و بیماریم خواب دیدم زایمان راحتی دارم و فرزند پسر و سفید و خوش سیماست و دس به دسه و به همه میگم که من مث شما نیستم زایمان راحتی داشتم
خدیجه
Iran, Islamic Republic of
19:04 - 1397/09/21
7
سلام من حاملم خواب دیدم
Iran, Islamic Republic of
13:24 - 1397/10/21
7
سلام دختر من الان بارداره
خوابشو دیدم که زایمان کرده اومده خونه
بچشم درشت بود مثلا با اینکه تازه ب دنیا اومده بوده ۵کیلو‌بود
خیلی ام قشنگ بود
بنظرتون تعبیرش چیه؟؟؟
پاسخ ها
مدیر پایگاه

سلام
و ممنون از توجهتونبرای
طرح سوال و گرفتن پاسخ فقط از لینک زیر استفاده کنیدhttps://moshavere.niniban.com/

بدون نام
Iran, Islamic Republic of
16:57 - 1398/02/24
8
سلام من بارداری پرچم دختره ولی شوهرم خواب دید که دخترمان نگارش کرده پسر شده منتظرتون تعبیرش چیست
پاسخ ها
مدیر پایگاه

سلام و ممنون از توجهتون
برای طرح سوال و گرفتن پاسخ فقط از لینک زیر استفاده کنید
https://moshavere.niniban.com/

سارینا
Iran, Islamic Republic of
13:01 - 1398/04/24
0
سلام من باردارم دیشب خواب دیدم بچه ام به دنیا اومده پسره تعبرش چیست
Iran, Islamic Republic of
15:44 - 1398/05/02
2
من خواب دیدم ک مادرم پسر زاییده من دخترم پسر خوشکل بود من هنوز متاهل نیستم
باران
Iran, Islamic Republic of
10:45 - 1398/06/09
8
من یه زن متاهل هستم دخترهم دارم خواب دیدم مادرم یه پسر تپل وسفید وقشنگ زاییده تعبییرش چیست؟
Iran, Islamic Republic of
15:38 - 1398/06/17
0
سلام .من خواب دیدم خواهربزرگ ترم سه قولو بچه داره سه تاش هم پسرن من خودم هم یه سقط داشتم وازخواهرم میخام که یکی ازبچه هاشوبه من بده وبهم دادحال یکی ازبچهاش وکه به من داده خودم بهش شیرمیدم تعبیرش چیه
باران
Iran, Islamic Republic of
09:38 - 1398/07/07
0
سلام من خواب دیدم ک دوتا بچه ب دنیا اوردم و مامانم دنیا اورد بچه هارو دختر و پسر اما تو خواب فاصلشون خیلی کم بود و من بچه ی دومم رو یهو ب دنیا اوردم و اصلا نمیدونستم باردارم بچم پسر بود و حرف میزد منم شیرش دادم اما دلم دختر میخواست و یکم ناراحت بودم اما دوست داشتنش رو حس میکردم
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: