تغذیه برای بارداری سالم، مهمترین نکات

من اقدام به بارداری کردم، میخوام جنین سالم رشد کند چه رژیم غذایی داشته باشم؟
سوال:
من اقدام به بارداری کردم اما اسیدفولیک استفاده نکردم الان میخوام استفاده کنم بدون نسخه مراجعه کنم داروخانه قرص به من میدهند؟ آیا اسید فولیک انواع گوناگونی دارد؟ چه نوع اسیدفولیکی تهیه کنم و چه مقدارمصرف کنم؟ میخوام جنین سالم رشد کند چه رژیم غذایی داشته باشم من وزنم 54 میباشد.

جواب:
اگر کم خونی ندارید اسید فولیک یک میلی و اگر شک به کمبود اسید فولیک هست و یا کم خونی دارید اسید فولیک 5 میلی دریافت کنید.
تغذیه سالم 
سبزیجات فراوان، میوه فصل
از تمام گروه های غذایی در برنامه غذایی داشته باشید.
سرخ کردنی ها و ادویه تند و مواد فاقد ارزش غذایی ممنوع
 در مصرف دمنوش های گیاهی دقت کنید. مواد مسقط جنین مصرف نشود.
منبع: تبیان