روش مسواک زدن نوزاد

هیچ گاه برای شروع مراقبت از دندان های نوزاد زود نیست. از وقتی که فرزندتان صاحب دو یا چند دندان شد هر شب باید دندان ها و لثه های او را مسواک زد.
هیچ گاه برای شروع مراقبت از دندان های کودک زود نیست. از وقتی که فرزندتان صاحب دو یا چند دندان شد هر شب باید دندان ها و لثه های او را مسواک زد. دوازده ماهگی سن خوبی برای آشنا کردن کودک با مسواک است. در ادامه پیرامون این موضوعات مطالعه خواهید کرد: تمیز کردن دندان های نوزاد، مسواک زدن دندان های کودک.

تمیز کردن دندان های نوزاد
یک دستمال تمیز را مرطوب کنید. فرزندتان را روی پاهای تان بنشانید. دستمال را دور انگشت خود بپیچید. انگشت را روی لثه ها و دندان های کودک بمالید. اگر کودک دوست دارد از شما تقلید کند بگذارید در دستشویی تف کند.

مسواک زدن دندان های کودک
از 12 ماهگی تمیز کردن دندان های کودک را با مسواک مرطوب آغاز کنید تا زمانی که کودک اجازه دهد دندان هایش را برایش مسواک بزنید. احتمالا فرزندتان از حدود دو سالگی خودش بخواهد که مسواک بزند. همیشه ناظر او باشید زیرا لازم است دندان هایش را درست مسواک بزند. برای آموزش او در مقابل آینه پشت سرش بایستید و دستش را بگیرید و حرکات صحیح را به او نشان دهید.
منبع: دانشنامه فرزند