3521
کد: 141139
07 شهريور 1396 - 16:12
محققان اطلاعات مربوط به رشد کودکان متولد شده را از 175 زن (با وزن طبیعی یا چاق) در طول دو سال اول زندگی بررسی کردند.
محققان اطلاعات مربوط به رشد کودکان متولد شده را از 175 زن (با وزن طبیعی یا چاق) در طول دو سال اول زندگی بررسی کردند. این بررسی در سنین 3، 6، 12، 18 و 24 ماهگی کودکان انجام شد.
نوزادان متولد شده از زنان چاق نسبت به کودکان متولد شده از زنان سالم با وزن طبیعی به طور معنی‌داری در هنگام تولد وزن بالاتری دارند. به گفته محققان این امر کودکان متولد شده را از مادران چاق در معرض افزایش خطر چاقی در دوران کودکی و بزرگسالی قرار می‌دهد. شرکت کنندگان در این مطالعه بر اساس نوع تغذیه دریافتی کودک طبقه‌بندی شدند: کودکان تغذیه شده با شیر مادر، کودکان تغذیه شده با شیرخشک و کودکان تغذیه شده با ترکیبی از شیرخشک و شیر مادر.
محققان دریافتند کودکان متولد شده از زنان چاق که به طور انحصاری از شیر مادر تغذیه شده بودند در سن 6 ماهگی نسبت به کودکان تغذیه شده با شیرخشک دارای وزن کمتری بودند. وزن و میانگین اندازه دور بازو (نشانگر ترکیب بدن) در شیرخواران تغذیه شده با شیر مادر که از مادران چاق متولد شده بودند نسبت به شیرخواران تغذیه شده با شیر مادر که از مادران با وزن طبیعی متولد شده بودند، کمتر بود. این تفاوت که در سن 6 ماهگی معنی‌دار بود، در سن 24 ماهگی مشاهده نشد. این نتایج نشان دهنده اثرات حفاظتی شیر مادر در برابر اثرات منفی بالقوه ناشی از چاقی مادر بر رشد و تکامل جنین در طول دوران بارداری است. به نظر می‌رسد شیر مادر توانایی بهبود سلامت کودکی را که در رحم تغییرات متابولیکی مادر را تجربه کرده، دارد.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: