حاملگی در سن بالا، نگرانتان کرده است؟

مطالعات نشان می‌دهد مادرانی که مسن‌تر هستند در طول بارداری نگرانی بیشتری دارند.
مطالعات نشان می‌دهد مادرانی که مسن‌تر هستند در طول بارداری نگرانی بیشتری دارند و کمتر از زنان جوان از حمایت اجتماعی لذت می‌برند و نیز خوش بینی آنها نسبت به مادر شدن کمتر است. مطالعات ابتدایی در مورد تاثیرات روانی بر بارداری نشان می‌دهد مادران مسنی که برای اولین بار باردار می‌شوند در طول بارداری بیشتر از مادران جوان دلواپس و عصبانی می‌شوند. همچنین دکتر مک ماهون، روانشناس دانشگاه ماکواری در استرالیا اظهار داشت که این یافته‌ها نشان می‌دهد مادران میانسال کمتر از دیگران تقاضای کمک و همکاری می‌کنند شاید علت این امر آن باشد که والدین آنها اغلب پیر هستند و دوستان آنها نیز اغلب مشغول کار هستند و یا باید به کودکان خود رسیدگی کنند. محققان معتقدند که شاید علت اصلی این امر اطلاعات بیشتر آنها از مسایل بارداری است. همچنین یک احتمال این است که مادران در سنین بالا اغلب از حالت ایده‌آل نگری خارج شده و با مسایل واقع‌بینانه برخورد می‌کنند. نتایج این پژوهشها روز گذشته در کنفرانس سالانه انجمن باروری استرالیا در آدلاید ارایه شده است.
منبع: ایسنا