علائم سیر شدن نوزاد، دیگه شیر ندم؟

چه زمانی می توان فهمید نوزاد سیر شده است؟
چه زمانی می توان فهمید نوزاد سیر شده است؟ هنگامی که نوزاد سیر می شود نشانه هایی نشان می دهد که متوجه می شوید سیر است. نشانه های سیری عبارتند از:
بستن لب ها، برگرداندن سر از منبع غذا، متوقف کردن مک زدن، به خواب رفتن، آرام شدن، دور شدن از سینه یا غذا. نوزاد بزرگ تر از چهار ماه به اطراف نگاه می کند و حواسش پرت می شود.
بهتر است نشانه های گرسنگی نوزاد را بشناسید و در زمان مناسب به او شیر بدهید. شناخت زمان سیری نیز مهم است. اگر به نشانه های سیری و گرسنگی نوزاد توجه نکنید، نوزاد نیز گیج می شود.
اگر نشانه های گرسنگی نوزاد خود را بخوبی نمی دانید نگران نباشید. تماس پوست شما با نوزاد به شما کمک می کند راحت تر نشانه های گرسنگی را بشناسید.

آیا مک زدن دست همیشه نشانه گرسنگی نوزاد است؟
مک زدن دست همیشه نشانه گرسنگی نوزاد نیست. از شش تا هشت هفتگی، نوزاد اطراف خود را می شناسد. او کم کم می تواند دست هایش را کنترل کند. مک زدن دست در بین نوزاد قبل و در طول دندان در آوردن رایج است.
 
اگر مطمئن نباشم یک نشانه، نشانه گرسنگی نوزاد است باید چه کاری انجام دهم؟
اگر شک دارید به نوزاد غذا پیشنهاد کنید. این کار به نوزاد و شما به شکل های زیر کمک می کند:
اگر نوزاد گرسنه باشد می تواند غذا بخورد.
اگر به نوزاد شیر بدهید شیرتان افزایش می یابد.
این مسئله باعث آرام شدن نوزاد می شود.
اگر به نوزاد به صورت منظم غذا می دهید و هنوز بهانه می گیرد مشکلی دیگر وجود دارد. شاید نفخ کرده است یا دل درد است.
 
چرا نوزاد کمی بعد از شیردهی نشانه های گرسنگی نشان می دهد؟
غذا خوردن نوزاد به این شکل کاملا طبیعی است.

آیا ایرادی ندارد نوزاد را از خواب بیدار کنم و شیر بدهم؟
نوزاد در روزهای اول زندگی زیاد می خوابد. اگر نوزاد کوچک تر از چهار هفته است در طول شب، هر چهار ساعت او را بیدار کنید و در طول روز هر دو ساعت به او شیر بدهید. این کار را تا زمانی که نوزاد به وزن مناسب برسد و درست مدفوع کند انجام دهید.
26253
کد: 145546
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
captcha