کودک و گاز گرفتن، چند توصیه/ صدای دکتر

کودکی حتی زمانی که شیرخوار است و پستان مادر را به دلیل دندان درآوردن ممکن است گاز بگیرد باید با او برخورد شود.
کودکی حتی زمانی که شیرخوار است و پستان مادر را به دلیل دندان درآوردن ممکن است گاز بگیرد باید با او برخورد شود زیرا ممکن است تبدیل به عادت شود و زمانی که این رفتار تبدیل به عادت شد نیز باید برخورد قاطعانه و جدی با کودک از سوی والدین شود.

پریسا وحیدی روانشناس، اطلاعات بیشتری را در خصوص نحوه برخورد والدین با گاز گرفتن کودک در اختیار ما قرار می دهد.

برای گوش دادن به این فایل صوتی(پادکست) روی دکمه زیر کلیک کنید.
عفونت ادراری در بارداری