چرا جفت از جنین جدا میشود؟

به جدا شدن جفت از محل اتصالش به دیواره رحم قبل از شروع زایمان، دکولمان جفت میگویند.
به جدا شدن جفت از محل اتصالش به دیواره رحم قبل از شروع زایمان، دکولمان جفت میگویند، که شیوع آن حدود ۱ در ۱۵۰ زایمان است.

عوامل مستعد کننده دکولمان جفت عبارتند از
- افزایش فشار خون ناشی از حاملگی
- افزایش خون مزمن قبل از بارداری
- سابقه دکولمان در حاملگی قبلی
- پارگی زودرس کیسه آب
- ترومای خارج ( ضربه)
- سیگار کشیدن ، مصرف کوکائین، الکل
- لیومیوم های رحمی
- سن بالای مادر و مولتی پاریته(زنی که بیشتر از یکبار زایمان کرده است)
- اتساع رحمی ( حاملگی چند قلویی، هیدر آمنیوس )
- بند ناف کوتاه
به دنبال یک بار دکولمان، احتمال تکرار آن در حاملگی بعدی ۱۰ تا ۱۷% است و به دنبال دوبار دکولمان این احتمال از ۲۷ درصد تجاوز میکند. دکولمان منتج به مرگ جنینی در ۵۰ درصد موارد با هیپرتانسیون (افزایش فشار خون ) حاملگی همراه هستند.

علائم بالینی دکولمان
- خونریزی واژینال در ۸۰ درصد موارد
- انقباضات و درد رحمی و درد شکم یا پشت در دو سوم موارد
- دیسترس جنینی در ۶۰ درصد موارد
- انقباضات غیرطبیعی رحم در ۱۷ درصد موارد
- زایمان زودرس در ۲۲ درصد موارد
- و جنین مرده در ۱۵ درصد موارد دیده می شود.
افزایش شدت درد انقباضات رحمی ممکن است از زودرس ترین نشانه های تشخیص دکولمان باشد.خونریزی تیره، گاهی اوقات دفع لخته و همراهی با درد از مشخصات بارز خونریزی واژینال در دکولمان می باشد. اگر زن باردار در سه ماهه سوم، ناگهان دچار افت فشار خون ، تاکی کاردی ( افزایش ضربان قلب) نبض ضعیف و سردی انتهاها گردد، بدون اینکه خونریزی خارجی وجود داشته باشد، اولین چیزی که باید مورد توجه قرار بگیرد دکولمان است. حال اگر این خانم باردار فشار خون بالا هم داشته باشد وضعیت خطرناکتر خواهد بود، چون نوسانات  کم در حجم خون، حساسیت نشان میدهند.
منبع: نوزاد