عمل کورتاژ جنین، واجب است؟

هفته ۶ سقط با قرص سایتوتک داشتم سنو‌دادم در منطقه بادی از کاویتی رحم یک‌ کانون هیپراکو به ابعاد ۱۵*۱۴*۹ میلیمتر به نفع بقایای حاصل از سقط دیده شد باید کورتاژ کنم؟
 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: در هفته ۶ سقط با قرص سایتوتک داشتم و بعد از یک هفته سنو‌دادم و این جواب بود در منطقه بادی از کاویتی رحم یک‌ کانون هیپراکو به ابعاد ۱۵*۱۴*۹ میلیمتر به نفع بقایای حاصل از سقط دیده شد چیزای دیگه همه نرمال بود این با قرص حل میشه یا باید کورتاژ کنم؟
 
پاسخ دکتر الهه رجایی، متخصص زنان، زایمان و نازایی:
در صورتی که خونریزی ادامه دارد، ممکن است با قرص حل شود. اما اگر دهانه رحمتان بسته شده است و خونریزی ندارید، احتمال آن کم است اما وجود دارد.