خطر چربی سوزی در بارداری

آیا چربی سوزی در دوران بارداری بدون مصرف قرص عوارضی دارد؟
 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: چربی سوزی در دوران بارداری بدون مصرف قرص آیا عوارضی دارد؟
 
 پاسخ دکتر زهره حاجی واحدی، کارشناس مامایی:
بله، در دوران بارداری به هیچ عنوان نباید وزن کم کنید. چربی سوزی باعث کاهش وزن شما می شود و جنینتان نمی تواند رشد کافی داشته باشد. بهتر است نزد متخصص تغذیه بروید و از نظر رزیم غذای کنترل شوید.