درد زیر ناف در زنان، نشانه بارداری است؟

اقدام به بارداری کردیم یک روز در میان نزدیکی کردیم تا تاریخ ۱۵ چند روزی صبح ها و شب ها از ناحیه زیر ناف درد شدیدی دارم آیا حامله شدم ایا به نزدیکی ادامه بدهیم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من در تاریخ ۳/۳/۹۶پریود شدم ۹/۳/۹۶اقدام به بارداری کردیم یک روز در میان نزدیکی کردیم تا تاریخ ۱۵ چند روزی صبح ها و شب ها از ناحیه زیر ناف درد شدیدی دارم آیا حامله شدم ایا به نزدیکی ادامه بدهیم؟
 
پاسخ دکتر فریبا الماسی، متخصص زنان، استاد دانشگاه و فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی:
دوست عزیز یک هفته نزدیکی پشت سر هم داشته باشید و پس از آن منتظر عقب افتادن پریود باشید. در صورت بروز بارداری و عقب افتادن قاعدگی ممکن است درد زیر دل خفیف داشته باشید. قبل از آن اهمیتی ندارد.