وضع حمل به معنای مجموعه ای از مراحل است که به منظور به دنیا آمدن یا خروج نوزاد یا محصول لقاح از رحم طی می شود.
وضع حمل به معنای مجموعه ای از مراحل است که به منظور به دنیا آمدن یا خروج نوزاد یا محصول لقاح از رحم طی می شود. اگر چه علت واقعی شروع زایمان هنوز شناخته نشده است، به نظر می رسد که هورمون ها نقش مهمی را در بروز تغییرات بدن و سرانجام به دنیا آمدن نوزاد ایفا می کنند. تاکنون اطلاعاتی درباره نقطه ی شروع درد مربوط به وضع حمل به دست آمده است. خروج نوزاد هم شامل خارج شدن محصولات لقاح از رحم است. انقباض های رحمی عامل خروج جنین از رحم است که خود تحت تاثیر هورمونی هماهنگ پدید می آید.

در چه زمانی در مرحله ی زایمان قرار دارید؟
زمان زایمان (labor) با علائمی همراه است که در همه ی زنان دیده نمی شود. نخستین مرحله ی زایمان خود به سه مرحله قابل تقسیم است، مرحله ی نهفته، مرحله ی فعال و مرحله ی گذار یا انتقالی.
در مرحله ی نهفته که مرحله ی اولیه است، انقباض های رحمی شروع می شود. انقباض یعنی همان سفت شدن و شل شدن عضلات اطراف رحم در فواصل منظم. این انقباض ها اگر چه ابتدا به صورت آرام شروع می شود اما به تدریج با پیشرفت مراحل زایمان، فواصل بین آن ها کم تر خواهد شد. فواصل بین انقباض ها بین 30 تا 60 ثانیه متغیر است. این مرحله مرحله ی سبک شدن هم خوانده می شود. انقباض ها در حین این مرحله ی پیش زایمانی، سبب بروز تغییراتی در گردن رحم می شود و گردن رحم را باز می کند. پیشرفت در این مرحله به شما و جنین بستگی دارد. بهتر است که کوتاه شدن فواصل انقباض ها را به اطلاع پزشک یا مراقبین برسانید.
در مرحله ی فعال، گردن رحم شروع به باز شدن می کند و تا حدود 3تا 4 سانتی متر باز می شود. ریخت شناسی گردن رحم تغییر خواهد کرد و از یک بافت سفت و محکم به یک بافت نرم و الاستیک تبدیل می شود. فواصل بین انقباض ها کم تر می شود و باید زایمان طبیعی را انتخاب کرد یا به دنبال تجویز داروهای ضد درد رفت. اتفاق بعدی در این مرحله، پاره شدن کیسه ی آب است که بیشتر پزشکان انتظار وقوع آن را می کشند. این مرحله به آزاد شدن آنزیم های لیز کننده ی کلاژن می انجامد که سبب جدا شدن غشاء جنینی می شود. به طو ر طبیعی رنگ مایع آمنیوتیک بی رنگ است و اگر جنین تحت استرس و فشار قرار داشته باشد کدر می شود. در پایان این مرحله انقباض ها با فواصل 2 تا 3 دقیقه بروز می کند. برخی از زنان ممکنست نشانه های سرماخوردگی، تهوع یا لرز را ذکر کنند.
در حین مرحله ی دوم، دیواره ی رحم منقبض می شود تا به جنین فشار وارد کرده و آن را به خارج از کانال زایمان بفرستد. بهتر است وضعیت قرار گرفتن بدن زن در این مرحله به صورت شیب دار باشد اگر چه بیشتر زنان ترجیح می دهند که به پشت بخوابند. دروضعیت های ایستاده یا چمباته زدن، نیروی جاذبه هم به خروج جنین کمک می کند. گاهی اوقات نیاز به انجام اپیزیاتومی است، یعنی برش طرفی یا میانی مهبل برای کمک به خروج جنین. این مرحله با به دنیا آمدن نوزاد پایان می یابد.
در مرحله ی سوم جفت و ضمائم آن از با کمک انقباض ها از رحم خارج می شود. در این مرحله انقباض ها شدت کمتری دارد.

توصیه هایی برای وضع حمل آسان تر
 در این جا توصیه هایی ارائه می شود که به زنان باردار کمک می کند تا با احساس ترس و ناراحتی وضع حمل کنار بیایند. این نکته ها را تمرین کنید زیرا در زمان شدت یافتن درد موثر خواهند بود.
راحت نفس بکشید، تنفس طبیعی و عمیق از تجمع اسید لاکتیک در هنگام انقباض عضلات رحمی می کاهد.
آرام سازی، وقتی فواصل بین انقباض ها کم می شود سعی کنید آرامش داشته باشید زیرا مضطرب شدن و ترسیدن موقعیت را پیچیده تر خواهد کرد.
وضعیت قرار گرفتن بدن، قرارگرفتن در وضعیت عمودی با کمک نیروی جاذبه، خروج جنین را راحت تر می سازد.
1061
کد: 166723
04 بهمن 1396 - 17:04
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: