درد در ناحیه تحتانی پشت به سبب فشار ناشی از خروج جنین ایجاد می شود. در بیشتر موارد صورت نوزاد...
درد در ناحیه تحتانی پشت به سبب فشار ناشی از خروج جنین ایجاد می شود. در بیشتر موارد صورت نوزاد به طرف شکم مادر و پشت سر او به طرف دنبالچه ی مادر است. در هنگام انقباض ها درد شدت خواهد یافت و از مرحله اول شروع می شود. در مرحله ی دوم زمانی که جنین وارد کانال زایمان می شود درد شدت می یابد و فشار بر ناحیه خاجی یا تحتانی پشت بیشتر خواهد شد. زایمان برای مبتلایان به کمر درد زمان به بیشتری نیاز دارد و بسیار دردناک تر است. اگر وضعیت قرارگرفتن جنین چرخیده باشد انقباض ها شدیدتر خواهد بود.
علت اصلی بروز این عارضه هنوز معلوم نیست. اما شواهد حاکی از این است که درد در هنگام زایمان سبب بروز کمر درد می شود. این دسته از زنان باردار احساس درد در هنگام شروع قاعدگی را ذکر می کنند. اندازه ی جنین هم با بروز این درد ارتباط دارد. در برخی از موارد حتی اگر وضعیت قرار گرفتن جنین خلفی نباشد، باز هم درد در ناحیه ی کمر احساس می شود. اما هنوز در موارد حاد کمردرد در حین زایمان، دیده می شود که سرجنین به صورت خلفیقرار گرفته است. اصطلاح پزشکی این وضعیت occiput posterior نامیده می شود. occiput به معنای سر و posteriorبه معنای پشت است.

نشانه های کمر درد در حین زایمان
نشانه ها شامل درد شدید کمرد در هنگام انقباض هاست. التبه نشانه های دیگری هم با این عارضه همراه می شود از جمله:
به تاخیر افتادن مراحل زایمان یکی از نشانه های کمر درد در حین زایمان است.
احتمال شروع درد زایمان زودتر از موعد مقرر با کمردرد حین زایمان همراه است.
یکی دیگر از نشانه ها نداشتن انقباض حتی پس از پاره شدن کیسه ی آب است. اگرچه پاره شدن کیسه ی آب حاکی از شروع زایمان است ولی نداشتن انقباض خروج جنین را تحت تاثیر قرار می دهد.
در صورت بروز کمر درد در حین زایمان در فواصل بین انقباض های موفق رحمی تغییر ایجاد می شود.
در صورت قرار گرفتن جنین در وضعیت OP، زمان زور زدن مادر هم به طول می انجامد.
حتی اگر این نشانه ها با درد کمر در حین زایمان همراه باشد، اما در همه ی موارد ذکر نشده است. همچنین در همه ی موارد ی که وضعیت قرار گرفتن جنین به صورت خلفی باشد هم دیده نشده است.

مدارا با کمردرد در حین زایمان
در واقع درمانی برای التیام یافتن درد کمر در حین زایمان وجود ندارد. اقدامات درمانی شامل تغییر وضعیت جنین درون رحم مادر است. درد هم از طریق کمک به مادر کاهش می یابد. البته اقداماتی که در جهت تغییر وضعیت جنین انجام می گیرد تاثیری بر مادر و نوزاد نخواهد گذاشت.
تغییر وضعیت- هر وضعیتی که بتواند وزن را از روی ناحیه ی تحتانی خاجی یا دنبالچه بردارد باید ایجاد شود. این وضعیت فشار ناشی از سر جنین بر دنبالچه ی مادر را کاهش می دهد یا بر می دارد.
به کار گیری فشار متقابل- با فشار دادن ناحیه ی خاجی یا دنبالچه با دست می توان فشار ناشی از سر جنین را کاهش داد.
حرکت دادن لگن- حرکت دادن لگن. در این مورد می توانید کف دست ها و زانو ها را روی زمین بگذارید و لگن را به آرامی حرکت دهید.
استفاده از توپ هم یک روش فیزیوتراپی است ( در این روش فرد روی یک توپ بزرگ می نشیند ) که وضعیت را تغییر می دهد و استفاده از آب گرم هم درد در ناحیه کمر را کم تر می کند.
897
کد: 167691
14 بهمن 1396 - 16:42
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: