دادن قطره آهن به نوزاد، شروعش کیه؟

از چند ماهگی باید به نوزاد قطره آهن داد؟

 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: از چند ماهگی باید به نوزاد قطره آهن داد؟

 پاسخ محمد حسن خسروی فارسانی، متخصص اطفال:  
  قطره آهن باید از 6 ماهگی به نوزاد داده شود. یعنی زمانی که شروع به دادن غذای کمکی به نوزاد می کنید، از همان زمان هم باید قطره آهن را شروع کنید. البته در شیرخوارانی که نارس به دنیا آمدند، زمانی که وزنشان 2 برابر وزن زمان تولدشان شد، باید دادن قطره آهن را شروع کرد.