در صحبت با کودکان می توانید با کاستن از ارتباط های منفی ، فضای ارتباطی مناسبی ایجاد کنید.
در صحبت با کودکان می توانید با کاستن از ارتباط های منفی ، فضای ارتباطی مناسبی ایجاد کنید . برای ایجاد فضای مطلوب ارتباطی ، از چند چیز بپرهیزید :

۱-روش سربازخانه ای .
بسیاری از والدین انگار که در سرباز خانه زندگی می کنند ؛ در صحبت با کودکان دستور می دهند و امرونهی می کنند :
-دهانت را ببند . ساکت !
-زود باش بیا اینجا !
-برای اینکه من می گویم !

۲-تهدید .
-اگر صلاح خودت را می دانستی این کار را نمی کردی .
-دختر خانم نگذار عصبانی شوم .
-صبر کن تا خدمتت برسم . بگذار پدرت بیاید .

۳-تحقیر و سرزنش .
ببینید اگر آدم بزرگی این حرفها را به شما می زد چه حالی پیدا می کردید :
-اشکال کار تو این است که تنبل هستی .
-مثل بچه ها رفتار می کنی .
-هروقت نظرت را خواستم میپرسم .

۴-طعنه .
مقصود صحبت به زبانی برخلاف منظور است . طعنه مخرب است و چه بهتر که از امکانات روز مره حدف شود . طعنه اغلب توهین آمیز است و جراحات سخت می زند و تقریبا هرگز به مکالمهی سودمند منجر نمی شود . نمونه طعنه هایی که در مورد صحبت با کودکان به کار برده می شود عبارتند از :
-واقعا که متشکرم دستت درد نکند . (به خاطر کاری که انجام نشده)
-چقدر به مادرت کمک می کنی . (اصلا کمک نمی کنی)
کارهای بهتری هم هست که می توانیم انجام دهیم . می توانیم از همه فرصتها برای ایجاد ارتباط با فرزندانمان استفاده کنیم . همانطور که در مطلب قبل گفتیم می توانیم با رسیدگی بیشتر شنونده دلسوز آنها باشیم ؛ می توانیم با برخورد توأم با ادب و احترام با بچه ها فضای ارتباطی بهتری به وجود آوریم . می توانیم آنهارا از عشق و علاقهی خود مطمعن سازیم . تنها در این صورت است که خطوط ارتباطی ما با فرزندانمان باز خواهد بود تا با تربیت آنها ، انسانهای خوب و شایسته ای تحویل جامعه بدهیم.

افزایش حرمت نفس کودکان
۱-وقتی فرزندتان به سراغ شما می اید، کارتان را قطع کنید (صحبت با تلفن ، تماشای تلویزیون) و به چشمانش نگاه کنید.با او قهر نکنید.
۲-به کودک کمک کنید به خود اعتماد کند. او را به طور کامل و مستقیم تصحیح نکنید. اشتباهاتش را با تنبیه کردن  و داد زدن جواب ندهید. بگذارید بداند همه اشتباه میکنند حتی به عنوان مثال گاهی از او معذرت بخواهید تا بداند ما همه اشتباه میکنیم.
۳-گاهی در جواب سوالش بگویید نمیدانم تا بداند ندانستن بد نیست.
۴-به او مسئولیتهایی در حد توانش بدهید نه بیشتر  که احساس ناتوانی کند.
۵- اعتماد به نفس خود را افزایش دهید. کودکان از ما الگو میپذیرند.
۶-بر نقاط قوت فرزندتان تاکید کنید.
منبع: هیروو
843
کد: 168424
21 بهمن 1396 - 22:07
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: