مشکلات جفت در بارداری، چه میزان خطر دارد؟

در هفته 21 بارداری یک مامبران نازک در لبه تحتانی جفت قدامی مشاهده میشود.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من 26 ساله دربارداری دوم هستم در سونو انومالی من دکتر گفت :
در هفته 21 بارداری یک مامبران نازک در لبه تحتانی جفت قدامی مشاهده میشود وبقیه پوزیشن ها نرمال است. وباید هر ماه سونو بشی تا این باند فشاری بر جنین نداشته باشد. این باند برای جنین چه میزان خطر دارد؟ 
مشکلات جفت در بارداری، چه میزان خطر دارد؟
مشکلات جفت در بارداری، چه میزان خطر دارد؟
مشکلات جفت در بارداری، چه میزان خطر دارد؟ 
 
پاسخ دکتر مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
صرف یک گزارش نمیتوان نظر داد.سونو را تکرار کنید. اگر واقعا محل باند روی جفت باشد مشکلی ندارد اما اگر روی جنین باشد میتواند اثر فشاری بر جنین داشته باشد.تنها راه برآورد میزان خطر هم تکرار و پیگیری با سونو میباشد.