طرز مصرف روکین، چطوریه؟

من دختری21 ساله هستم و قرص روکین استفاده میکنم وپس از قطع آن4 روز بعد پریود میشوم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من دختری21 ساله هستم و قرص روکین استفاده میکنم وپس از قطع آن4 روز بعد پریود مشوم.ولی الان هنوز 2 عدد از قرصم باقی مانده ولی پریود شدم دلیلش چیست؟ 
 
پاسخ دکتر مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
اشکالی ندارد.مصرف را طبق قبل ادامه دهید.