خوابالو بودن نوزاد، نشانه مشکلی است؟

پسرم دو ماهشه تازگیا روزا خیلی خابالو به حدی که لازم به گرداندن و خواب کردن نداره خودش خواب میره و گاهگاهی از خواب میپره باز دوباره خودش خواب میره.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم دو ماهشه تازگیا روزا خیلی خابالو به حدی که لازم به گرداندن و خواب کردن نداره خودش خواب میره و گاهگاهی از خواب میپره باز دوباره خودش خواب میره توی خواب هم همش کش و قوس میده به خودش یعنی خوابه ولی همش در حال تکان خوردنه اما شبها از ساعت دوازده به بعد شروع میکنه نق زدن و گاهی از گریه غش میکنه وقتی هم به سختی خوابش میکنیم تا اینکه میذاریمش تو رخت خواب بیدار میشه و دوباره همون پرسه تکرار میشه دلدرد هم نیست شیر هم خورده زیرشم تمیزه لباسشم مناسبه قطره نفخ کولیک ایز هم بهش دادم 
 
پاسخ دکتر علی اصغر حلیمی، متخصص اطفال:
دوست عزیز دلدرد تا 4 ماهگی اغلب همراه با شیرخوار است.  فرزندتان را بغل کنید و آرام تکانش دهید. کنار بچه تلویزیون روشن کنید و صدای تلویزیون، جارو برقی یا سشوار در خانه باشد. حتما بعد از شیرخوردن به مدت بیست دقیقه نوزاد را بغل کنید و اروغش را بگیرید.